July 14, 2015

Olimpiskais gars

(Žurnālā Ir 01.07.2015 publicētā sleja)


Sporta definējošā īpašība ir sacensība. Ar sevi, ar citiem, ar pasaules labākajiem. Par fizisko kultūru krietni plašākā kontekstā sportiskais azarts ir lielisks motivācijas, disciplīnas un mērķtiecības izkopšanas instruments. Labi skolotāji labi zina, ka klases spējīgākajiem skolēniem arī «intelektuālās kultūras» priekšmetos ir nepieciešama papildu slodze, lai pilnvērtīgi attīstītu savus talantus. No Padomju Savienības Latvija ir mantojusi labi izkoptu «intelektuālā sporta» sacensību sistēmu skolēniem — mācību priekšmetu olimpiādes matemātikā, bioloģijā, fizikā un citos, pārsvarā eksaktajos, priekšmetos. Katru gadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalās tūkstošiem skolēnu no visas valsts.

Līdz ar neatkarību nāca iespēja deleģēt Latvijas izlases pasaules līmeņa olimpiādēm, kurās paši spējīgākie skolēni mērojas intelekta muskuļu spēkiem ar vienaudžiem no faktiski visām attīstītajām valstīm. Viņu panākumi ir pamatots lepnuma un iedvesmas avots mums visiem, bet it sevišķi skolasbiedriem, skolotājiem un novadniekiem.

Es ticu, ka ir pienācis laiks pārvērtēt valsts lomu un attieksmi pret intelektuālo talantu attīstību. Sabiedrība arvien skaidrāk saprot, kas tieši intelekta spējas un loģiskā domāšana ir atslēga konkurētspējai nenoteiktību pilnajā pasaulē. Orientācija uz ražošanu ar augstu pievienoto vērtību prasa studentus, kas ir ne tikai motivēti, bet arī spējīgi apgūt zināšanu ietilpīgās profesijas. Latvijas IT industrijas vadošie spēlētāji ļoti labi saprot, ka vienu labu programmētāju nevar aizstāt ar pieciem viduvējiem. (No kā, protams, nebūt neseko, ka programmēšana būtu domāta tikai ģēnijem.)

Kāds ir status quo, un kāpēc tas būtu jāmaina? Valsts izglītības un satura centra mājaslapas sadaļā «Darbs ar talantīgajiem skolēniem» ir atrodamas divas lietas: mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu konkursi. Valsts maksā par dalību un ceļu starptautiskajā līmenī, apbalvo medaļu ieguvējus un caur pašvaldībām nodrošina novadu un reģionālo posmu norisi. Savukārt olimpiāžu saturs un skolēnu gatavošana praktiski pilnībā balstās uz entuziastisku skolotāju, fanātisku augstskolas pasniedzēju un studentu, kā arī mecenātu ziedoto laiku, talantu un līdzekļiem.

Ja mērķis būtu tikai pēc iespējas augstāki sportiskie sasniegumi, droši vien talantīgo problēmas varētu atstāt talantīgo rokās. Lai tie gudrīši paši tiek ar sevi galā. Diemžēl valsts uzmanības trūkuma dēļ ir pazudusi saikne starp «profesionālo» un «tautas» sportu — bez metodiskā atbalsta tipiskais skolotājs vairs nespēj «pacelt» pat novadu posma olimpiādes uzdevumus. Uzdevumiem, kas liek radoši piepūlēt abstrakto domāšanu, ir jābūt ikviena skolotāja arsenālā, lai katrā klasē var pabarot tos, kurus obligātais saturs atstāj intelektuālā badā. Mums ir vajadzīgs centrs ar ilgtermiņa vīziju, kas fokusē valstī labākos pedagoģiskus, metodiskus un zinātņu talantus nākamās talantu paaudzes kalšanai.

Latvijas vērtīgākais dabas resurss ir mūsu bērni. Dodot iespēju katram talantam uzplaukt savā zemē, mēs ne tikai palīdzēsim pašiem gudrākajiem neaizmirst ceļu uz dzimtajām mājām, bet arī, akadēmiķa Jāņa Stradiņa vārdiem runājot, celsim visas sabiedrības «intelektuālo temperatūru».


1 comment:

Edīte Dāvidsone said...

Olimpiādes ir laba lieta, bet mani pašlaik vairāk satrauc tas, kā talanīgie jaunieši jūtas skolā. Esmu vērojusi stundas un redzējusi, kā stundas uzbūves neelastīguma dēļ talanīgie bērni (vai vienkārši tie, kas uz to brīdi zina vairāk nekā lielākā daļa klases) nīkst - vai nu noslēdzas vai traucē citiem. Esmu dzirdējusi skolotājus sūdzmies par to, cik grūti tikt galā ar puiku, kas vienmēr traucē, kaut gan pavērojot es redzēju, ka viņš vienkārši jau zina to, ko skolotāja māca (angļu valodas stundā) un viņam ir garlaicīgi. Bet skolotāja to vispār neredz. Esmu dzirdējusi arī pašus skolēnus sūdzmies, ka, ja viņi papildus pamācās un parēķina uzdevumus uz priekšu mācību grāmatā, tad viņiem pēc tam ir garlaicīgi stundās. Vai tā ir mācities motivējoša vide? Olimpiādes ir laba un vajadzīga lieta, bet, ja man būtu jāizvēlas, kur ieguldīt ierobežotus resursus, tad es izvēlētos padarīt mācību procesu skolā elastīgāku un talantīgos skolēnus motivējošāku. Skolās jau pašlaik notiek tas, ko Jūs ierosināt - visādiem konkursiem un sacensībām skolotāji patērē milzu laiku, tam tiek notērēta lielākā daļa metodisko komisiju darba laika. Tomēr katra skolotāja un arī skolas kopumā laiks un resursi ir ierobežoti un, ja kaut kam tiek veltīts daudz resursu, kaut kas cits tiek apdalīts. Šajā gadījumā apdalīta ir profeionālā pilnveide, kam citādi būtu jānotiek metodiskajās komisijās, un darbs stundās.